تئوری موسیقی : فواصل

در این مطلب یکی دیگر از سرفصل های مهم تئوری موسیقی به نام ” فواصل در موسیقی ” را به صورت مختصر توضیح می دهیم. ما بارها در مطالب مختلف عنوان کرده ایم همانطور که ما بدون یادگیری خواندن و نوشتن می توانیم صحبت کنیم , بدون دانستن تئوری موسیقی نیز می توانیم بخوانیم و آموزش های خوانندگی ما نیازی به دانستن تئوری موسیقی ندارد اما با این حال آشنایی با مبانی و اصول اولیه موسیقی چندان خالی از لطف نسیت.

فواصل ( Intervals ) :

به مقدار دور یا نزدیک بودن دو نت (زیر یا بم) از یکدیگر در موسیقی فاصله گویند. فاصله همیشه از دو نت تشکیل شده است و می تواند در جهت بالا و یا پایین خطوط حامل حرکت کند. برای شمارش فاصله دو نت از یکدیگر کافی است نت های مابین نت اول تا نت دوم را بشماریم. برای نمونه در مثال زیر نت “فا” فاصله چهارم نت “دو” است.

فواصل

در مثال زیر نت “سی” فاصله هفتم نت “دو” است:

فواصل

 

توجه داشته باشید که به فواصل بزرگتراز  فاصله هشتم ، فواصل ترکیبی و به فواصل کوچکتر یا مساوی با هشتم ، فواصل ساده می گویند.

فواصل ملودیک و هارمونیک:

هرگاه دو نت تشکیل دهنده یک فاصله به صورت هم زمان اجرا شوند ، به آن فاصله هارمونیک و هرگاه به صورت غیر هم زمان اجرا شوند ، به آن فاصله ملودیک گویند.

فواصل

فواصل آنارمونیک (Enharmonic Intervals) :

فواصل آنارمونیک فواصلی هستند که از نت های آنارمونیک ساخته شده اند. نت های آنارمونیک ، نت هایی هستند که اسامی متفاوت ولی صدای مشابه دارند مانند نت “دو” دیز و نت “ر” بمل .

فواصل

فواصل بزرگ و کوچک (Major & Minor intervals) :

فواصل دوم ،سوم ، ششم و هفتم فواصلی هستند که هم می توانند یک فاصله بزرگ باشند و هم می توانند یک فاصله کوچک باشند. برای مثال فاصله نت “می” تا “فا” یک فاصله دوم کوچک است زیرا از یک فاصله نیم پرده ای ساخته شده است و فاصله نت “فا” تا “سل” یک فاصله دوم بزرگ است زیرا از یک فاصله یک پرده ای ساخته شده است ، بنابر این:

اگر در فاصله دوم ، فاصله تشکیل دهنده نت اول تا دوم 1 پرده باشد آن را دوم بزرگ و اگر 0/5 پرده باشد دوم کوچک می نامیم.

اگر در فاصله سوم ، فاصله تشکیل دهنده نت اول تا دوم 2 پرده باشد آن را سوم بزرگ و اگر 1/5 پرده باشد سوم کوچک می نامیم.

اگر در فاصله ششم ، فاصله تشکیل دهنده نت اول تا دوم 4/5 پرده باشد آن را ششم بزرگ و اگر 4 پرده باشد ششم کوچک می نامیم.

اگر در فاصله هفتم ، فاصله تشکیل دهنده نت اول تا دوم 5/5 پرده باشد آن را هفتم بزرگ و اگر 5 پرده باشد هفتم کوچک می نامیم.

فواصل

فواصل درست (Perfect Intervals) :

فواصل اول ،چهارم ،پنجم و هشتم را فواصلی هستند که می توانند فاصله درست باشند.

فاصله اول درست یا یونیسون (Unison) وجود فیزیکی ندارد و فقط در تئوری کاربرد دارد.

فاصله چهارم درست 2.5 پرده است.

فاصله پنجم درست 3.5 پرده است.

فاصله هشتم درست یا اکتاو 6 پرده است.

فواصل

فواصل افزوده (Augmented Intervals) :

هرگاه به فواصل درست و یا بزرگ نیم پرده اضافه کنیم ، فاصله حاصله یک فاصله افزوده است. اضافه کردن نیم پرده می تواند با دیز کردن نت بالایی فاصله و یا بمل کردن نت پایینی فاصله انجام شود.

فواصل

فواصل کاسته (Diminished Intervals) :

هرگاه از فواصل درست یا کوچک نیم پرده کم کنیم ،فاصله حاصله یک فاصله کاسته است.

فواصل

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Shopping Cart
به بالای صفحه بردن