“صدای میکس” چیست و چگونه در آن آواز بخواند!

صدای میکس
این یک موضوع است که می تواند سردرگمی بسیاری از دانشجویان آوازخوانی را به دنبال داشته باشد تا بتوانند “صدای مخلوط” خود را شناسایی کنند. اگر شما یکی از این دانش آموزان ناامید به شدت به دنبال یک ثبت نام متوسط ​​هستید، یک نوع ثبت گذار بین صدای قفسه صدری و صدای سر، شما تنها نیستید. با این حال، شما در حال تعقیب ارواح انجام این کار.

صدای مخلوط یک ثبت ثانوی نیست (شمارش قفسه سینه و سر صدا به عنوان دو نفر دیگر). در حقیقت، اگر تکنیکی داشته باشیم، تنها یک صدا وجود دارد که ما نیاز به تعلیم و تعادل داریم. به این معنا که اغلب وقت هایی که ما برای آموزش آواز شروع می کنیم، صدای ما آن را به دو بخش مجزا، صدای قفسه سینه و سر صحبت تقسیم می کند. این تجربه دو صدایی پس از مدتی آموزش داده می شود و هنگامی که شما متوجه شوید که چگونه از طریق passaggio خود بدون شکستن دریافت کنید، کاهش می یابد. جستجو بی پایان برای یک ثبت نام ثالث، چیزی نیست که به طور خاص برای عمل شما مفید باشد، زیرا شما برای چیزی که وجود ندارد، بیهوده جستجو می کنید.

ما نمی گوییم صدای مخلوط هم وجود ندارد. این وجود دارد، اگر آنچه را که به آن اشاره میکنید، قرار دادن رزونانس یا تغییر شکل است. با این حال، صدای مخلوط هنگامی که مربیان و یا مردم شروع به ارجاع به صدای مخلوط می کنند، مشکلی ایجاد می شود مثل اینکه این یک ثبت کاملا جدید است که جدا از قفسه سینه یا سر است. این امر منجر به سردرگمی و ناامیدی بسیاری در میان دانش آموزان آوازخوانی می شود که مانند آنچه قبلا ذکر شد، در پی تعقیب بعد از چیزی است که هرگز پیدا نخواهند شد.
به منظور جلوگیری از سردرگمی بیشتر در بین خوانندگان، راه حل توصیه شده برای در نظر گرفتن ممکن است اشاره به این تکنیک به عنوان تغییر شکل یا تغییر تشدید، به جای اشاره به آن به عنوان صدای مخلوط. این ممکن است نه تنها به دانشآموزان کمک کند که متوجه شوند که نیازی به جستجو در یک ثبت نام رمز و راز نیستند، بلکه ممکن است به خوانندگان کمک کنند که ایده ای را به وجود آورند که ما برای آموزش و تعادل به جای صدای زیادی برای کشف، یک صدا داریم.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *